ENSCHEDE | Het kabinet heeft dinsdag ter bestrijding van het coronavirus een ‘gedeeltelijke lockdown’ aangekondigd. Voor de sport betekent dit dat iedereen vanaf achttien jaar alleen mag sporten op anderhalve meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan vier personen.De nieuwe maatregelen gelden vanaf woensdag 14 oktober 22.00 uur tot nadere berichtgeving.

Controle over het virus krijgen we alleen als iedereen zich aan de volgende basisregels houdt: Hygiëneregels, regels om afstand te houden en regels voor het vermijden van drukte.

Basisregels voor iedereen

Voor iedereen in Nederland geldt:
• blijf bij klachten thuis en laat u testen;
• houd 1,5 meter afstand van anderen;
• was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog;
• werk zoveel mogelijk thuis;
• vermijd drukte:
• ga weg als het druk is;
• reis zoveel mogelijk buiten de spits;
• draag een mondkapje in publieke binnenruimtes.

Gedrag en omgangsvormen zijn in het nieuwe normaal nieuw voor iedereen, en tegelijkertijd gelden nog steeds dezelfde afspraken. Kortom, hoe kun je op een sociaal veilige manier sport aanbieden?

Om verantwoord te starten met sporten hebben we een aantal maatregelen getroffen.

Het coronavirus leidt tot veel vragen, ook over de gevolgen voor sporters. AWA Outdoor houdt hier rekening mee en hanteert de voorschriften van het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Gemeenten en het NOC*NSF. AWA Outdoor maakt gebruik van de adviesmaatregelen voorgeschreven door het RIVM ter
voorkoming om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Wij maken gebruik van onderstaande maatregelen en voeren deze uit.

Veiligheid- en hygiëneregels
• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
• blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je weer naar buiten;
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).Omdat u tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 10 dagen na het laatste contact;
• houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
• ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
• was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
• was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
• douche thuis en niet op de sportlocatie;
• vermijd het aanraken van je gezicht. schud geen handen;
• kom niet eerder dan 5 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.

Locatie
• Kleedkamers, kantines en toiletgebouwen blijven gesloten. Sporters komen in hun sportkleding naar de locatie. De kleding wordt mee genomen naar het sportveld.
• Bezoekers (wachtende ouders/begeleiders) zijn niet toegestaan: alleen sporters en begeleiders.
• Wij de activiteiten organiseren volgens het protocol van NOC*NSF en de verschillende sportbonden.
• Er zijn nooit meer dan 4 personen per zone aanwezig per 160m2 met een max van 16 personen op gehele terrein, hierdoor altijd 1,5,m afstand gewaarborgd.

Trainers
• Trainers, coaches, vrijwilligers etc. zijn alleen functioneel aanwezig, omdat je een taak hebt en anders blijf je thuis.
• Vreemden worden aangesproken waarom ze zich op de locatie bevinden.

Extra regels voor sporten (ingangsdatum 14 oktober 2020) bij AWA Outdoor Sports.
• Meldt je digitaal (www.awa-outdoor.nl) aan voor een sportsblok training van max 45 min. Geen aanmelding is niet sporten.
• Verplicht is bij aanmelding de gezondheidscheck te beantwoorden of je vrij bent van klachten.
• Sporten mag alleen op 1,5 meter afstand van anderen.
• Wij sporten in maximaal 4 zones met maximaal 4 mensen per zone (niet toegestaan buiten je zone te begeven)
• Dit geldt voor iedereen volwassenen en jeugd
• Sportkantines en het kantoor van AWA Outdoor zijn gesloten.
• Douches en kleedkamers zijn gesloten.
• U dient alle adviezen van de desbetreffende instructeur van AWA Outdoor op te volgen en na te leven.

Voor de duidelijkheid om niet te vergeten:
• Houd altijd 1,5 meter afstand.
• Ga niet naar plaatsen waar het druk is.
• Nies en hoest in uw elleboog.
• Was vaak uw handen met zeep.
• Draag een mondkapje waar dat moet.
• Bent u verkouden? Blijf dan thuis!
• Heeft u koorts of bent u benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuis blijven.

Materialen – sportattributen
• Na elke sessie worden deze gedesinfecteerd en schoongemaakt.

Registratie – gezondheidscheck
• Beantwoord bij aanmelding de vraag of je vrij bent van klachten. Bij klachten blijf thuis.